FANDOM


Sans titre 1

Team Paraset ADS Manga Wiki


==Chapter mới nhất==
 
Yu-Gi-Oh! 5Ds Chapter 7 : "Queen of Queen"
Yu-Gi-Oh! 5Ds Chapter 8 : "One-Shot Run"


Yu-Gi-Oh! 5Ds Chap 7

Yu-Gi-Oh! 5Ds chap 7: "Queen of Queen"

Yu-Gi-Oh! 5Ds Chap 8

Yu-Gi-Oh! 5Ds chap 8: "One-Shot Run"

Thông báo về việc đổi địa điểm đăng Manga Chapter của Yu-Gi-Oh! 5Ds:                    
Có lẽ không đăng ở đâu được an toàn như trên Wiki của Team mình, Blogspot có vẻ như đã bị khóa, đành chuyển tất cả các Chap Manga về Wiki vậy m_m!


 ----


Booster Pack mới nhất ở Việt Nam hiện tại: Return of the Duelist.

Tham khảo Yugi-oh Wikia: | Return of the Duelist


 Sản phẩm mới : Playmat...
Lightsworn Judgment-Plm-002

Lightsworn Judgment Playmat

SacredBeastLegend-Plm-003

Sacred Beast Legend Playmat

 Lightsworn Jugment và Sacred Beast Legend là sản phẩm tiếp theo của tháng. Mỗi tuần, sẽ có những Playmat được trình bày ở đầu trang. Khi cuối tháng, tất cả 4 Playmat đều sẽ được bán...
Chi tiết:


== Thông Báo Mới ==
Từ ngày 7 tháng 9, chủ nhóm tạm thời (Asilas)phải thời Offline dài hạn, nên hiện tại dự án Manga YGO 5Ds tạm hoãn, mong mọi người thông cảm Cover Card ( Main Card ): Heroic Champion - Excalibur
ReturnOfTheDuelist Main

Zexal Series 2: Return of the Duelist.


Nhân vật chính:

Manga Yusei

Yusei Fudo ( Manga ).

Yusei Fudo

Yusei Fudo ( Anime ).

Jack Atlas manga

Jack Atlas ( Manga ).

Jack Atlas

Jack Atlas ( Anime ).

Aki manga

Aki Izayoi ( Manga ).

Aki Izayoi

Aki Izayoi ( Anime ).

Crow manga

Crow Hogan ( Manga ).

Crow Hogan

Crow Hogan ( Anime ).

Rua Manga

Rua ( Manga ).

Leo

Rua ( Anime ).

Ruka manga5D's

Ruka ( Manga ).

Luna

Ruka ( Anime ).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.